ROM

Forum Romanum Rom


Forum Romanum var det antika Roms centrum för handel, politik och religion. Här gjordes affärer och togs beslut som påverkade hela befolkningen.

Platsen är i dag full av ruiner i mer eller mindre bevarat skick. Trots att det bara återstår mindre delar och enstaka kolonner av de flesta byggnaderna inser man som besökare hur väldigt det en gång varit och hur mycket det religionen måste ha betytt.

(Klicka på bilderna för att se en större version)

Forum Romanum - Rom 001

Utsikt uppifrån Palation ner mot Forum Romanum. I bakgrunden skymtar man Colosseum och resterna av Venus och Roms tempel.

Forum Romanum - Rom 002

De tre bågarna som återstår av Maxentius´ enorma basilika.

Forum Romanum - Rom 003

Från vänster: Antoninus ch Faustinas tempel, Romulus tempel (den runda byggnaden) och bakom den Cosmas- och Damianuskyrkan. I Förgrunden resterna av Vestalernas hus, där de jungfrus som vaktade den heliga elden bodde.

Forum Romanum - Rom 004

En annan vy med Antoninus och Faustinas tempel längst till vänster och Mexentius´tempel till höger. Besöker du Rom och är lite historisk intresserad och har läst på lite innan är det en upplevelse att vandra runt bland ruinerna och föreställa sig hur romarna levde.

Forum Romanum - Rom 005

De tre kolonnerna är resterna av Dioskurernas tempel och bakom det skymtar Septimius Severus´ triumfbåge.

Forum Romanum - Rom 006

Resterna av rekonstruktionen av Vestatemplet som gjordes dels på 200-talet och dels 1930.

Forum Romanum - Rom 007

Här ser man bl.a. resterna av caesars tempel och Domitianus ryttarstaty

Forum Romanum - Rom 008

På väg upp på Palatino från Forum Romanum passerar man den här källan där många års kalkavlagringar bildats.

In English:
The Roman Forum - Rome

Karta som visar Forum Romanum i RomFakta om Forum Romanum:

Forum Romanum (Foro romanum) ligger i den lilla dalen som bildas mellan Palatino och Quirinalen, två av Roms sju kullar. Det blev direkt det antika Roms politiska- religösa- och kommerisella mittpunkt. En mötes - och marknadsplats.

Processioner, triumftåg, folkförsamlingar och val utspelades i Forum Romanum. Caesar, Augustus och Tiberius anses ha spelat en stor roll till dess monumentala utformning.

På platsen byggdes det flera tempel , basilkor, portiker, kolonner och triumfbågar. Det var här de styrande i Rom diskuterade, lade upp riktlinjer och tog beslut som var avgörande för Roms framtid.

Att försöka beskriva området och alla dess ruiner kortfattat är en omöjlighet men jag nämner några:

Curian, den romerska senatens säte som återupfördes 303. e.kr. av Diocletianus.

Rostra var ett podium varifrån politiska tal hölls.

Basilika Julia och Saturnustemplets pronaos där det romerska folkets statskassa var placerad.

Vestatemplet som tros ha byggts av Roms andre kung, Numa Pompilius, även grundare av Vestakulten. Vesta var eldens gudinna enligt gammal romersk mytologi. I templet förvarade de vestaliska jungruarna den heliga elden som aldrig fick slockna. Den var en symbol för staden Roms liv.
Templet man kan se i dag är resterna av en rekonstruktion som först gjordes runt år 200 av Septimius Severus hustru Julia Domna ännu en rekonstruktion som genomfördes på 1930-talet..

De två triumfbågarna som uppfördes för att ära kejsar Titus (80 e.k.r) och Kejsar Severus (203 e.kr.).

Andra sevärdheter på platsen är Venus och Roms tempel, Maxentius' enorma basilika och Julius caesars tempel.

För den som vill ha en mer detaljerad beskrivning av området rekommenderar jag boken "Kejsarnas Rom" med bilder och kartor där man ingående beskriver hur Roms hjärta en gång i tiden såg ut.

Turistinformation:

Tidigare var det gratis att besöka Forum Romanum men numera måste man lösa biljett. Den kostar 12 Euro och då ingår även Palatinen och de utställningar som finns på omrdået (bl.a finns det museum på Palatinen):

Öppettider

Sommar: 8:30-19.15
Vinter: 8:30-16:30

Biljettkassan stänger
1 timme tidigare.

Inträde.

Kontakt


Adress: Piazza di Santa Maria Nova 53.
Tel: 063 996 7700

Karta Forum Romanum


Turistguide:

Allmänt


Området är ganska stort och tar en stund att gå runt (beroende på hur intresserad man är förstås).


Toaletter finns inne på området.